Tootefoto pildistamine õppekava

Tootefoto sotsiaalmeedias (3 päeva)

Sihtgrupp:

Fotograafid ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma töö ülesannete täitmisel.

Osalejate arv:

4 inimest

Koolituse maht:

Auditoorse ja praktilise töö maht: 20 AT

Iseseisev töö: 5 AT

Õppe kogumaht: 15 AT

Õppekava rühm:

Turundus ja reklaam

Õpiväljund:

●     Õpilane omandab oskused  iseseisvalt pildistada erinevaid tooteid ja seada valgust ning kompositsiooni.

●     Õpilane oskab töödelda tootepilte ja valida sobiva formaadi lähtuvalt keskkonnast kus pilte kasutatakse.

●     Õpilane on teadlik tootefototrendidest ning oskab neid kasutada toodete pildistamisel.

●     Õpilane teab kuidas luua portfooliot ning paika panna enda isiklik turundusstrateegia.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja sooritatud ülesannete põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

●     Õpilasel peab olema fotokaamera.

●     Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib õppijale, kellel on olemas esmased teadmised fotokaamera kasutamisest.

 

Koolitusel läbitavad teemad: 

●     Tootefoto trendid ja erinevad stiilid.

●     Ettevalmistus - stilistika ja võttekoha valik.

●     Tootefoto pildistamise keskkond.

 ○     Stuudio vs interjöör.

 ○     Loomulik valgus vs kunstvalgus.

 ○     Taustad jm abistavad vahendid.

●     Fotokaamera ja objektiivid. Milliseid seadeid, millistel juhtudel kasutada.

●     Fotokompositsioon, stiliseeritud tootefotode pildistamisel.

●     Fototöötlus – mida silmas pidada kui töötled tootefotot.

●     Pildistamise võttenurk ja kadreerimine erinevate toodete puhul.

●     Portfoolio koostamine. Milliseid keskkondi kasutada ja mida silmas pidada fotode valimisel.

●     Turundus. Kuidas leida kliente, millele keskenduda tootefoto teenuse pakkumisel (vestlus kliendiga). Isikliku turundusplaani koostamine. 

Koolitus on 3 päevane, millest üks on praktiline päev. Praktiline osa toimub õppestuudios, kus kohapeal on olemas kõik vajalik tootefotode pildistamise praktiseerimiseks.  

Peale esimest koolituspäeva saab õpilane kodutöö, et ettevalmistada praktilise pildistamis päeva tootepildistamine. Iga õpilane peab sooritama pildistamis ülesande ja tehtud piltide töötlemise. Õpetaja hindab ülesande sooritamist ja annab õpilasele tagasisidet.

 

Koolituse läbinu:

On omandanud vajalikud teadmised, et iseseisvalt pildistada tooteid kodulehe ja sotsiaalmeedia tarbeks. Oskab püstitada turunduseesmärkidest tulenevat lähteülesannet ning vormistada seda pildiks.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.


Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Kopli 25, Tallinn õppestuudio/klass.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.